Từ điển Dict9
EV

napoleon Tiếng Anh là gì?

ENnapoleon
Danh từ
(sử học) đồng napôlêông (tiền vàng xưa của Pháp)
lối chơi bài napôlêông