Từ điển Dict9
EV

narce Tiếng Anh là gì?

ENnarce
Danh từ
xà cừ
(động vật học) con xà cừ