Từ điển Dict9
EV

narcissist Tiếng Anh là gì?

ENnarcissist
Danh từ
người tự yêu mình; người quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình