Từ điển Dict9
EV

narrow-minded Tiếng Anh là gì?

ENnarrow-minded
Tính từ
[có đầu óc] hẹp hòi