Từ điển Dict9
EV

nastiness Tiếng Anh là gì?

ENnastiness
Danh từ
tính chất khó ưa; tính chất khó chịu; tính chất kinh tởm
sự không tế nhị; sự xấu xa
sự nguy hiểm
sự đau đớn, sự dữ dội