Từ điển Dict9
EV

natality Tiếng Anh là gì?

ENnatality
Danh từ
tỷ lệ sinh đẻ