Từ điển Dict9
EV

nates Tiếng Anh là gì?

ENnates
Danh từ số nhiều (giải phẫu)
đít, mông đít
thuỷ thị giác