Từ điển Dict9
EV

natice grasses Tiếng Anh là gì?

ENnatice grasses
Danh từ số nhiều
cỏ dại, cỏ mọc tự nhiên