Từ điển Dict9
EV

nattiness Tiếng Anh là gì?

ENnattiness
Danh từ
vẻ đẹp, vẻ chải chuốt; vẻ đỏm dáng, vẻ duyên dáng
sự khéo tay