Từ điển Dict9
EV

naughty Tiếng Anh là gì?

ENnaughty
Tính từ
hư, hư đốn (trẻ con)
he is a terribly naughty child
nó là một đứa bé hư quá chừng
làm choáng váng, ác
a naughty joke
câu nói đùa ác