Từ điển Dict9
EV

nauseate Tiếng Anh là gì?

ENnauseate
Động từ
làm buồn nôn
nghĩ đến việc ăn sò sống cũng đã làm cho tôi buồn nôn
làm cho ghê tởm