Từ điển Dict9
EV

navel orange Tiếng Anh là gì?

ENnavel orange
Danh từ
cam naven (có một chỗ lõm hình lỗ rốn ở đầu)