Từ điển Dict9
EV

navigability Tiếng Anh là gì?

ENnavigability
Danh từ
tình trạng tàu bè đi lại được (sống, biển)
tình trạng có thể chạy được (tàu bè)