Từ điển Dict9
EV

navigable Tiếng Anh là gì?

ENnavigable
Tính từ
[để] tàu bè qua lại được
chạy được, lái cho chạy được (tàu bè)