Từ điển Dict9
EV

navigator Tiếng Anh là gì?

ENnavigator
Danh từ
nhà hàng hải, nhà hàng không
nhà thám hiểm bằng thuyền (trước đây)
các nhà thám hiểm bằng thuyền người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thế kỷ 16