Từ điển Dict9
EV

navy Tiếng Anh là gì?

ENnavy
Danh từ
hạm đội
diễn tập hải quân với sáu hạm đội
(the Navy, the navy) hải quân
join the navy
gia nhập hải quân
như navy blue