Từ điển Dict9
EV

navy blue Tiếng Anh là gì?

ENnavy blue
Danh từ
(cũng navy)
màu xanh đồng phục hải quân, màu xanh nước biển