Từ điển Dict9
EV

nazi Tiếng Anh là gì?

ENnazi
Danh từ
đảng viên Đảng Quốc xã (Đức)
Tính từ
Quốc xã