Từ điển Dict9
EV

near miss Tiếng Anh là gì?

ENnear miss
Danh từ
sự gần trúng đích (ném bom...)