Từ điển Dict9
EV

nearness Tiếng Anh là gì?

ENnearness
Danh từ
tình trạng ở gần
tình trạng thân cận (bạn bè)