Từ điển Dict9
EV

neatness Tiếng Anh là gì?

ENneatness
Danh từ
ngăn nắp, sự gọn gàng
sự rành mạch, sự ngắn gọn
sự giản dị và trang nhã
nét dễ ưa
sự khéo léo