Từ điển Dict9
EV

nebulae Tiếng Anh là gì?

ENnebulae
Danh từ, số nhiều nebulae
(thiên văn học) tinh vân
(y học) chứng mắt kéo mây