Từ điển Dict9
EV

necessitate Tiếng Anh là gì?

ENnecessitate
Động từ
đòi hỏi phải, cần phải
đề nghị của anh đòi hỏi phải vay nhiều tiền hơn
đó là một biện pháp không được lòng người, nhưng tình thế đòi hỏi phải thế