Từ điển Dict9
EV

neck-collar Tiếng Anh là gì?

ENneck-collar
Danh từ
cổ cồn
vòng cổ (chó, ngựa...)