Từ điển Dict9
EV

neckband Tiếng Anh là gì?

ENneckband
Danh từ
vòng cổ áo