Từ điển Dict9
EV

neckcloth Tiếng Anh là gì?

ENneckcloth
Danh từ
ca vát
khăn quàng cổ