Từ điển Dict9
EV

neckerchief Tiếng Anh là gì?

ENneckerchief
Danh từ
khăn quàng cổ