Từ điển Dict9
EV

neckwear Tiếng Anh là gì?

ENneckwear
Danh từ
khăn quàng cà vạt (đồ đeo ở cổ bày bán ở cửa hàng)