Từ điển Dict9
EV

necrophagous Tiếng Anh là gì?

ENnecrophagous
Tính từ
ăn xác chết