Từ điển Dict9
EV

necropsy Tiếng Anh là gì?

ENnecropsy
Danh từ
sự mổ tử thi (để khám nghiệm)