Từ điển Dict9
EV

necrotise Tiếng Anh là gì?

ENnecrotise
Nội động từ
(sinh vật học) chết hoại