Từ điển Dict9
EV

nectarean Tiếng Anh là gì?

ENnectarean
Tính từ
thơm dịu như rượu tiên; dịu ngọt như mật hoa