Từ điển Dict9
EV

needle-bath Tiếng Anh là gì?

ENneedle-bath
Danh từ
sự tắm bằng tia nước thật nhỏ
hương sen tia nước thật nhỏ