Từ điển Dict9
EV

needy Tiếng Anh là gì?

ENneedy
Tính từ
(-ier; -iest)
túng thiếu
a needy family
một gia đình túng thiếu
help the poor and needy
giúp đỡ những người nghèo và túng thiếu