Từ điển Dict9
EV

nefariousness Tiếng Anh là gì?

ENnefariousness
Danh từ
tính ác hiểm
sự bất chính