Từ điển Dict9
EV

negligence Tiếng Anh là gì?

ENnegligence
Danh từ
tính cẩu thả; tính chểnh mảng
the accident is due to his negligence
tai nạn xảy ra do nó cẩu thả