Từ điển Dict9
EV

negotiation Tiếng Anh là gì?

ENnegotiation
Danh từ
sự điều đình, sự thương lượng; sự đàm phán
be in negotiation with somebody
thương lượng với ai
mở một cuộc thương lượng với ai