Từ điển Dict9
EV

negrillo Tiếng Anh là gì?

ENnegrillo
Danh từ, số nhiều Negrillos
em bé da đen, trẻ con da đen
giống người da đen lùn (ở Châu phi)