Từ điển Dict9
EV

negro-head Tiếng Anh là gì?

ENnegro-head
Danh từ
thuốc lá sợi đen đóng bánh
cao su loại xấu