Từ điển Dict9
EV

negus Tiếng Anh là gì?

ENnegus
Danh từ
rượu nêgut rượu vang thêm nước lã pha đường hâm nóng)