Từ điển Dict9
EV

neighbouring Tiếng Anh là gì?

ENneighbouring
Tính từ
(Mỹ neighboring) (thuộc ngữ)
bên cạnh, láng giềng
the neighbouring country
nước láng giềng