Từ điển Dict9
EV

nemesis Tiếng Anh là gì?

ENnemesis
Danh từ
(số nhiều nemesises)
sự trừng phạt đích đáng không tránh khỏi
meet one's nemesis
bị trừng phạt đích đáng không tránh khỏi được