Từ điển Dict9
EV

neodymium Tiếng Anh là gì?

ENneodymium
Danh từ
(hoá học) Neoddim