Từ điển Dict9
EV

neoplasm Tiếng Anh là gì?

ENneoplasm
Danh từ
(y học) khối u, ung thư