Từ điển Dict9
EV

nephew Tiếng Anh là gì?

ENnephew
Danh từ
cháu trai (con anh, con chị, con em)