Từ điển Dict9
EV

netting Tiếng Anh là gì?

ENnetting
Danh từ
dây kết thành lưới; lưới
windows screened with netting
cửa sổ có che lưới