Từ điển Dict9
EV

neuroses Tiếng Anh là gì?

ENneuroses
Danh từ, số nhiều neuroses
(y học) chứng loạn thần kinh chức năng