Từ điển Dict9
EV

new look Tiếng Anh là gì?

ENnew look
Danh từ
kiểu mới, mốt mới
(thông tục) vẻ hiện đại