Từ điển Dict9
EV

pearl-oyster Tiếng Anh là gì?

ENpearl-oyster
Danh từ
(động vật)
trai ngọc