Từ điển Dict9
EV

pearl-shell Tiếng Anh là gì?

ENpearl-shell
Danh từ
vỏ ốc xà cừ; xà cừ